Cholesterol en hypercholesterolemie

Cholesterol is een vetachtige, niet in water oplosbare stof die onmisbaar is als bouwstof voor het menselijk lichaam. Het teveel aan cholesterol kan zich ophopen aan de binnenzijde van de bloedvatwand in de vorm van 'plaques'.  De bloedvaten kunnen hierdoor dichtslibben waardoor uiteindelijk hart- en vaatziekten ontstaan. De aanwezigheid van andere risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk en diabetes mellitus spelen hier uiteraard ook een aanzienlijke rol in. Een laag bloedcholesterolgehalte werkt eerder beschermend ten aanzien van het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Grenswaarden voor het totale cholesterolgehalte in het bloed:

< 5 mmol/l: gewenst

tussen 5 en 6.5 mmol/l: licht verhoogd

tussen 6.5 en 8 mmol/l: hoog

> 8 mmol/l: sterk verhoogd

In het bloed komt cholesterol bijna altijd voor gebonden aan transporteiwitten. Hierdoor ontstaat een 'lipoproteine'. Twee types zijn van groot belang als het om cholesterol gaat: lipoproteinen met lage densiteit (LDL = 'slechte' cholesterol) en lipoproteinen met hoge densiteit (HDL = 'goede' cholesterol).

Personen met een hoog LDL-gehalte hebben een 2 à 3 maal hogere kans op hartziekten als personen met normale waarden. Het dieetadvies kan afhankelijk van het totale cholesterolgehalte varieren van het gebruiken van gezonde voeding tot een speciaal aangepast dieet, al dan niet gecombineerd met cholesterolverlagende medicatie.

Een laag HDL-cholesterolgehalte verhoogt de kans op hartziekten. Men kan het HDL-cholesterolgehalte verhogen door aan voldoende lichaamsbeweging te doen, de hoeveelheid alcohol te matigen, te stoppen met roken en eventueel te vermageren bij overgewicht.

Hiernaast is ook het triglyceridengehalte ('vet') van het bloed van belang. Bij een verhoogde triglyceridenspiegel neemt de kans op hart- en vaatproblemen toe. Triglyceriden zullen zich, net als LDL-cholesterol, vasthechten aan de bloedvatwanden.

Hypercholesterolemie is een stofwisselingsstoornis waarbij een te hoog gehalte aan cholesterol in het bloed aanwezig is.

Wat is de oorzaak van hypercholesterolemie ?

Lees meer

Welke grote groepen cholesterolverlagende geneesmiddelen bestaan er ?

Lees meer