Hypercholesterolemie: de oorzaak

Mogelijke oorzaken van een hoog cholesterolgehalte zijn:

- erfelijke aanleg
- roken
- te hoog lichaamsgewicht
- diabetes mellitus
- traag werkende schildklier
- teveel verzadigde vetten eten
- cholesterolrijke voeding

Het opstarten van cholesterolverlagende medicatie is steeds een afweging tussen de kans op ziekte, de grootte van het te verwachten effect en de mate van de te bereiken risicoreductie en de kosten van de geneesmiddelen.