Welke types griepvirussen zijn er?

Terug naar Griep

Er bestaan drie types griepvirussen: A, B en C. Influenza-typen A en B veroorzaken bij de mens griep.

Het virus is zeer besmettelijk: rechtstreeks en onrechtsteeks contact met een besmet iemand volstaat om het te krijgen.

Naast het type delen we virussen verder in op basis van een tweetal eiwitten, op het oppervlak van het virus:

  • hemagglutinine (HA of H): met dit eiwit kan het virus binnendringen in de cellen van een besmet persoon
  • neuraminidase (NA): dit is het eiwit nodig om uit de cel te geraken

Bij het influenzavirus dat voornamelijk bij de mens voorkomt, zijn er verschillende types hemagglutinines en neuraminidasen gekend.

De combinatie van het specifieke HA (of H) en NA bepaalt het subtype van het virus.  Deze eiwitten veranderen voortdurend.

Zo bouw je nooit een langdurige bescherming tegen het griepvirus.

Daarom moet je je jaarlijks laten vaccineren.