Welk koortswerend middel gebruik je best?

Terug naar Koorts

 

Als de koorts meer dan 38°C bedraagt, geef je best een enkelvoudig koortswerend middel.

Dit is een preparaat dat bestaat uit één actief bestanddeel. Hiervoor gebruikt men voornamelijk twee stoffen: paracetamol en ibuprofen.


Paracetamol is een goede eerste keuze. Dit geneesmiddel heeft goede koorts- en pijnstillende eigenschappen en heeft het grootste veiligheidsprofiel.

Het kan maximaal vier maal op 24 uur worden toegediend, dus om de zes uren.

Daarnaast heb je ibuprofen. Deze stof heeft bovenop goede koorts- en pijnstillende eigenschappen ook ontstekingswerende eigenschappen.

Vandaar dat de arts dit vaak voorschrijft bij koorts veroorzaakt door een keel- of oorontsteking.

Om zijn maag- en nierbelastende eigenschappen gebruikt de arts dit geneesmiddel als tweede keuze bij koorts.

Ook dit geneesmiddel wordt maximaal vier maal op 24 uur toegediend.


Soms worden bij hoge koorts beide geneesmiddelen afwisselend gebruikt.

Om de drie uur wordt afwisselend paracetamol en ibuprofen toegediend.

Zo wordt tussen twee toedieningen van hetzelfde product steeds een tussentijd van zes uur gerespecteerd.

Dus tussen twee opeenvolgende toedieningen van paracetamol moet steeds zes uur worden gerespecteerd. Zo ook voor ibuprofen!

Ook de toedieningsvorm is belangrijk. Voor een koortswerend middel is dat best onder de vorm van siroop.

Alleen bij zeer kleine kinderen, of bij braken, of als de toediening om een andere reden via de mond onmogelijk is, kun je een zetpil gebruiken.

Breng wel altijd de vlakke kant eerst in zodat de zetpil zich diep en gemakkelijk vestigt in het rectum.

Kies ook altijd de aangepaste dosis in functie van het lichaamsgewicht. Niet in functie van de leeftijd, want het gewicht van een kind varieert zeer sterk van kind tot kind ondanks dezelfde leeftijd.