Wat is de normale lichaamstemperatuur?

Terug naar Koorts

 

Een vast getal bestaat niet. Ieder kind is verschillend. Ook hangt de temperatuur af van het moment van de dag.

's Avonds is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger dan 's morgens.

Daarom spreken we niet over één vaste temperatuur. We werken met een temperatuurszone.

Zolang de temperatuur schommelt tussen 36.5°C en 37.5°C, beschouwen we dit als normaal.

Pas als de temperatuur oploopt boven de 38°C spreken we over koorts.

Een temperatuur tussen 37.5°C en 38°C duidt op een temperatuursverhoging.