Wat is de dosering van het vaccin?

Terug naar Griep

Het vaccin wordt jaarlijks toegediend meestal tussen eind september en begin december.

De dosis verschilt naargelang de leeftijd en eventueel eerdere immunisaties.

  • kinderen vanaf de leeftijd van zes maanden t.e.m. 35 maanden die nooit gevaccineerd werden: twee halve dosissen (0.25ml) met een interval van vier weken
  • kinderen vanaf 36 maanden t.e.m. acht jaar die nooit gevaccineerd werden: 2 dosissen (0.5ml) met een interval van vier weken
  • kinderen vanaf 36 maanden t.e.m. acht jaar die vroeger al werden gevaccineerd: één dosis (0.5ml)
  • vanaf negen jaar ongeacht de voorafgaande vaccinatiestatus: één dosis (0.5ml)