Wanneer moet men de temperatuur meten?

Terug naar Koorts

 

Je kan best de temperatuur meten als het kind warm aanvoelt of één of meerdere van deze symptomen vertoont:

  • het kind gedraagt zich anders dan normaal
  • het kind slaapt minder of juist meer
  • het kind eet minder of niet
  • het kind is lastig of huilt meer
  • het kind speelt minder of niet
  • het kind heeft last van een lopende neus, niezen, hoesten of heesheid
  • het kind haalt abnormaal snel, traag of luidruchtig adem
  • het kind heeft last van braken of diarreehet kind ziet bleek of heeft rode wangen

Of neem gewoon de temperatuur als je je ongerust maakt over de toestand van je kind.

Het is best om de temperatuur op regelmatige tijdstippen te meten. Hoe dan ook altijd 's morgens en 's avonds en bij hoge koorts ook 's nachts.

Noteer altijd de temperatuur, het tijdstip van de meting en bijkomende ziekteverschijnselen zoals braken, zweten, diarree, verminderde eetlust, enzovoort.