Wachtdiensten

Apothekers: www.apotheek.be , 0900 10 500
Artsen: 070 25 70 25, Wachtpost huisartsen Oostbrabant www.w8post.be
Tandartsen: 0903 399 69
Dierenartsen: 02 479 99 90