Wachtdiensten

Apothekers

www.apotheek.be , 0900 10 500

Artsen

Tel.nr. 1733 ===> Wachtpost huisartsen Oost-Brabant H. Consciencestraat 33 te 3000 Leuven

www.wachtpostleuven.be, elke weeknacht vanaf 18 u en tijdens weekends, op brug- en feestdagen avond voordien 18 u - ochtend nadien 8u.

Tandartsen

Tel. nr. 0903 399 69

enkel voor spoedgevallen
enkel weekends en feest- en brugdagen
tussen 9.00 en 18.00 uur

Dierenartsen

02 479 99 90