Magnesium als voedingssupplement

Welke functies vervult magnesium in het lichaam en wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ?


Magnesium is noodzakelijk voor een goed functioneren van het menselijk lichaam. Ons lichaam bevat ongeveer 25 g magnesium, waarvan ongeveer 15 g voorkomt in het skelet. Het overige magnesium bevindt zich vooral in het spierweefsel en in het bloed .

Welke functies vervult magnesium in het lichaam ?


- nodig voor een goede hartspierwerking
- noodzakelijk voor de activiteit van zeer veel enzymes
- gebonden aan fosfaat geeft het stevigheid aan het skelet en vormt het tevens een grote reserve om eventuele tekorten te compenseren.
- magnesiumionen helpen in het bloed en het weefselvocht om het osmotisch evenwicht en de zuurtegraad te handhaven.
- in de motorische spiercellen heeft magnesium een invloed op de prikkelbaarheid.

Wat is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)?


Voor volwassen vrouwen bedraagt de ADH 250 mg tot 300 mg, voor volwassen mannen 300 mg tot 350 mg. Met de gewone dagelijkse voeding kan voldoende magnesium worden opgenomen. Vooral chocolade is een goede leverancier van magnesium, maar ook volgraanprodukten, peulvruchten, noten, groene groenten (magnesium komt voor in het chlorofylmolecuul). Vlees en melkprodukten leveren, gezien hun dagelijks gebruik, eveneens een aanzienlijke bijdrage.

Magnesium wordt voor 30 tot 40 % uit de voeding geresorbeerd. Na absorptie wordt het magnesium met het bloed vervoerd naar de weefsels en tenslotte wordt de overtollige hoeveelheid via de nieren uitgescheiden. De rest van het met de voeding opgenomen magnesium gaat via de stoelgang verloren. De resorptie is omgekeerd evenredig met het aanbod. Zo zal er bij een verhoogd aanbod in het voedsel een relatief lagere resorptie zijn.

Indien men gevarieerde voeding inneemt, komen magnesiumtekorten normaal niet voor. Een tekort aan magnesium kan voorkomen bij absorptiestoornissen, bij chronisch alcoholisme, bij diabetes mellitus, bij hyperthyreoïdie (te snel werkende schildklier), bij ontsteking van de pancreas, bij een zeer eenzijdige voedselopname (bv. in geval van langdurige intraveneuze voeding), bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bv. waterafdrijvende middelen, sommige antibiotica) en bij zwangerschap. Wanneer tekort aan magnesium ontstaat, wordt de prikkelgevoeligheid van de spieren hoger waardoor spierkramp (tetanie) kan optreden.

Bij een licht tot matig magnesiumtekort kunnen orale supplementen met 200 tot 450 mg magnesium worden ingenomen. Bij een ernstig tekort wordt magnesium via een intraveneus infuus toegediend.

Bij patiënten met hartproblemen of ernstige nierfunctiestoornissen is echter voorzichtigheid geboden en wordt best het advies van een arts ingewonnen.

Studies tonen aan dat de inname van magnesiumsupplementen minimum 3 à 4 weken nodig is om een fysiologisch of klinisch meetbaar effect waar te nemen.