Glycemie, wat is dat?

De glycemie is een ander woord voor het suikergehalte in het bloed en wordt uitgedrukt in mg per dl (mg/dl). Deze meting gebeurt met een glucosemeter. Via een teststrip wordt een bloeddruppel aangezogen waarna de waarde automatisch wordt weergegeven.

Met behulp van onderstaande tabel kun je je eigen bloedsuikerwaarde evalueren:
      

                                                    GOED            AANVAARDBAAR            SLECHT
nuchtere
bloedglucose (mg/dl):                  < 100                    100-125                       > 125

bloedglucose
2u na maaltijd (mg/dl):                 < 140                    140-180                       > 180

Is de gemeten bloedsuikerwaarde lager dan 70 mg/dl, dan heb je last van een hypo. Drink dan onmiddellijk een suikerhoudende frisdrank.

Bij het noteren van je bloedsuikergehalte is het ook belangrijk te noteren wanneer je de meting hebt uitgevoerd (nuchter, na de maaltijd, na het sporten, ...).

Het zelf opvolgen van je bloedsuikerwaarde betekent niet dat je, op basis van de bekomen waarden, je behandeling met geneesmiddelen zelf mag wijzigen!