Babyverzorging - Welk water gebruiken voor flesvoeding?

We geven de voorkeur aan mineraalarm, niet-bruisend flessenwater met de vermelding "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding". Dit laatste wil zeggen dat zij een gunstig advies kregen van de Hogegezondheidsraad.
Ook leidingwater is drinkbaar en mag worden gebruikt voor flesvoeding, mits enkele voorwaarden.

Dit zijn aandachtspunten voor het gebruik van leidingwater voor flesvoeding:


*Laat het water even stromen alvorens het op te vangen.
*Gebruik alleen koud water rechtstreeks uit de kraan.
*De voorkeur gaat uit naar water dat zo weinig mogelijk nitraat en zout (natrium) bevat. Nitraat op zich is weinig schadelijk. De vorm waarin het wordt omgezet ('nitriet') kan echter het zuurstoftransport in het bloed beperken en is dus wel schadelijk, vooral bij zeer jonge baby's. Voor zuigelingen tot de leeftijd van 4 maanden wordt de norm van maximum 10 mg nitraat per liter water gehanteerd. Voor oudere baby's geldt de norm van 25 mg nitraat per liter. Neem contact op met de watermaatschappij voor informatie over het nitraatgehalte in uw drinkwater!
*Gebruik geen ontsmettingsmiddelen of waterfilters.

*Houd de kraan en de onmiddellijke omgeving ervan goed proper.