SNELTEST COVID-19

Wie kan er in de apotheek getest worden?  Who can be tested in our pharmacy?

 

 • personen die op het eerste zicht geen symptomen hebben / persons without any symptoms:

  • Reizigers of personen die een evenement wensen bij te wonen, restaurantbezoek, concert,... en een COVID Safe ticket / Certificaat nodig hebben.  Prijs: €30,00
  • Travelers or persons who wish to attent an event and need a CovidSafe ticket/Certificate. (Price = € 30,00)

  • Terugkerende reizigers (komende uit een land van de EU of Schengenzone) die een CTPC code ontvingen na het invullen van het PLF formulier. 
  • Returning travelers (who stayed in an EU country of Schengen area) who received a CTPC code after completing the PLF form. Only for free for Belgian residents (when not : € 30,00)

    

 • personen met Covid gerelateerde symptomen / persons with covid-related symptoms

  • Personen (> 6 jaar) met max. 5 dagen COVID-19 gerelateerde klachten.
  • Persons (>6 years) with max. 5 days COVID-19 related complaints.
  • Personen (> 6 jaar) met max. 5 dagen COVID-19 gerelateerde klachten die een CTPC code ontvingen via de zelfevaluatietool van de Belgische overheid.
  • Persons (>6 years) with max. 5 days COVID-19 related complaints who received a CTPC code from the self evaluation tool of the Belgian government.

                    Deze vragenlijst helpt u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. 

                    This questionnaire will help you estimate whether a test for corona (COVID-19) is useful (only available in french/german/dutch)

                    

Maak een afspraak voor een test / Book appointment for rapid antigen test

klik hier - click here

 

Wat als je test positief is?  What if the test is positive?

 

 • Ga onmiddellijk in isolatie / You must self-isolate immediately.

 • Je zal gecontacteerd worden door contact tracing / Contact tracing center will contact you

 • Noteer de gegevens van alle personen waarmee je in contact kwam (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m zonder masker) tijdens de laatste 2 dagen voor je symptomen begonnen / Write down the details of all the people you saw without mask more then 15 minutes and less then 1,5 m in the last 2 days before the beginning of your syptoms

 • Verlaat je huis pas na 7 dagen (indien gevaccineerd) als je minstens 3 dagen geen koorts meer hebt en niet benauwd bent of problemen aan je ademhaling hebt / Only leave your house after 7 days (when you''re vaccinated) if you have not had a fever for at least 3 days and are not short of breath or have breathing problems.

 • Er wordt nooit een herstelcertificaat aangemaakt na een positieve sneltest. Indien je dit wenst dien je een bijkomende PCR test te laten uitvoeren / A recovery certificate is never created after a positive rapid test. If you wish, you must have an additional PCR test performed. 

 
Indien je negatief test voor COVID-19 maar toch ziek bent, dien je ook steeds een arts te raadplegen! Indien je zwanger bent, een verhoogd risico hebt op een ernstig verloop van COVID-19 of gezondheidsproblemen, dien je je steeds goed te laten opvolgen door een arts ongeacht het testresultaat.
If the Covid-test is negative but you are ill, you should always consult a doctor! If you are pregnant, have an increased risk of a serious course of COVID-19 or health problems, you should always be followed closely by a doctor regardless of the test result.
 
Meer info vind je ook in de folder EEN COVID-19 SNELTEST BIJ JE APOTHEKER! Dit moet je weten.
 
More info : A COVID-19 RAPID TEST AT YOUR PHARMACY! Here's what you should know
 
 

Voor uw en onze veiligheid en de veiligheid van onze klanten ontvangen wij u niet in de apotheek.  U kan wachten aan de deur aangeduid op onderstaande video en we roepen u binnen. Een mondmasker is verplicht.  Alvast bedankt!

For yours and our safety and the safety of our customers, we don't test in the pharmacy. You can wait at the door next to the pharmacy indicated on the video below and we will call you in.  Please wear a mouth mask and come alone. Thank you in advance!